Select Page
Lite SeminarBMW
About Lesson

VIDEO 6 selepas selesai asas, kita masuk ke modul yang ketiga INFAQ iaitu SIMPANAN. Kenapa penting kita dahulu simpanan? Supaya mudah untuk ke modul seterusnya ialatu PERLINDUNGAN dan PELABURAN.